Popis FW NEDbooku v.0.3

Řídící FW je napsaný v Arduino IDE, díky čemuž by měl po pár úpravách fungovat i na jiných podporovaných deskách.

UI bylo od začátku myšleno ve stylu prvních počítačů, takže probíhá pomocí zadávání příkazů na příkazovou řádku. Zadané příkazy potvrzujeme entrem. Řídící příkazy jsou inspirované jazykem BASIC.

První verze NED-BASICu podporuje základní matematické příkazy s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení), nepodmíněné a podmíněné skoky, výstup a vstup na port, ukládání a načítání programu na/z SD karty/u, ukládání celého čísla do proměnné a – z, komunikaci po I2C sběrnici, základní grafické příkazy atd. viz seznam zatím 45 příkazů. Všechny podporované příkazy je možné zobrazit příkazem help neko klávesou F1. Zápis probíhá malými písmeny. Název souboru na SD kartě může mít až 12 znaků. Pokud se chceme vrátit a opravit zápis je možné použít šipky vlevo a vpravo pro pohyb na zadávaném řádku.


seznam příkazů

Pokud se před příkaz zadá číslo řádku a mezera, příkaz se uloží do paměti, jinak se rovnou provede. Číslo řádku je v rozsahu 1 – 999. BASIC program je možné napsat v PC v poznámkovém bloku a po zkopírování na SD kartu spustit v NEDoj.

FW v.0.3 je ke stažení v odkazu:

Testovací program v NED-Basicu, kitt – LED efekt Night ridera, je ke stažení v odkazu:

 

 a kratší verze:

Spuštění programu kitt2 z SD karty

Na SD kartu naformátovanou na FAT32 nahrajeme program, vložíme do NEDbooku a spustíme.

Po spuštění NEDbooku naskočí úvodní obrazovka, zobrazí se symbol otazníku a dvojtečky a systém čeká na zadání příkazu


po spuštění

Pro kontrolu zda je na SD kartě nahraný správný soubor můžeme zkusit vypsat soubory příkazem – sd ext ls -pro externí kartu nebo sd int ls -pro interní kartu

Po kontrole zadáme příkaz – sd ext load kitt2

Soubor se načte do paměti a zobrazí se potvrzení

Můžeme provést kontrolu nahrání příkazem list

Poté již stačí spustit program příkazem run a program se spustí

a LEDky začnou blikat

Program běží v nekonečné smyčce a ukončí se stiskem Esc.

Nastavení systému

Pokud potřebujeme nastavit parametry systému (zatím jen RTC), stiskneme klávesu F2

I2C

Pro vyhledání zařízení na I2C sběrnici slouží příkaz „i2c scan“, který vyhledá a vypíše adresy všech zařízení na sběrnici. U interních zařízení vypíše i popis.

Pro zápis nebo čtení z I2C zařízení slouží příkazy:

„OUT x y“ – zapíše byte z proměnné x na adresu v proměnné y
„IN x y“ – načte byte z adresy v proměnné x do proměnné y

SD karta

Pro práci s SD kartou slouží tyto příkazy:

„SD info“ – výpis informací o SD kartách
„SD int ls“ – výpis souborů na interní SD kartě
„SD ext save název“ – uložení programu v paměti na externí SD kartu
„SD int save název“ – uložení programu v paměti na interní SD kartu
„SD ext load název“ – načtení programu z externí SD karty
„SD int load název“ – načtení programu z interní SD karty
„SD ext del název“ – smaže soubor z externí SD karty
„SD int del název“ – smaže soubor z interní SD karty

Program Mandelbrot

Pro otestování výkonu a pro efekt slouží program pro výpočet Mandelbrotovy množiny. Program spustíme klávesou F3 nebo příkazem „mandelbrot“.

Po zadání počtu iterací (vyšší číslo = delší a složitější vypočet/obrázek) se spustí vykreslování.

Seznam všech příkazů najdete ZDE.

Tato verze 0.3 má 2342 řádků kódu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *