NEDSAT – koncept

Jak už název napovídá NEDSAT bude testovací „satelit“. „Satelit“ je v uvozovkách úmyslně, prakticky jde o jakousi maketu satelitu která bude pouze na Zemi. Základ vychází z myšlenky cubesatu, miniaturního satelitu. Rozměrově proto půjde o krychli o hraně 10cm na jejímž povrchu budou z 5 stran solární panely a čidla. Na spodní straně musí NEDSAT stát a proto na ní budou gumové nožky a ve středu silný magnet na uchycení ke kovovému povrchu. Spodní strana bude také jako jediná odklápěcí a tím zajistí přístup k vnitřnímu HW.

Úkolem NEDSATu bude sbírat data na dané pozici, ukládat je do paměti a v případě žádosti je odeslat po RF spojení.

Budou se sbírat následující hodnoty: venkovní teplota, vnitřní teplota a vlhkost, tlak vzduchu, stav akumulátoru, osvětlení panelů, aktuální čas a datum. Dál uvidíme, možná magnetické pole připadně radiace, to se pozná v průběhu. K ukládání dat nejspíš poslouží SD karta. Jako řídící MCU plánuji nejspíš Arduino UNO, resp. jen jeho MCU ATmega, pro minimalizování odběru.

RF spojení se základnovou stanicí NEDCPU bude probíhat v pásmu 433MHz, pomocí modulů HC-12 s čipem SI4463. Tyto moduly je možné konfigurovat na velmi nízkou spotřebu a nebo na velký dosah (až stovky metrů) nebo různé kombinace. Primárně bude poslouchat v módu minimální spotřeby a pokud zachytí žádost o komunikaci přepne se do standartního módu a po ukončení přenosu přejde opět do úsporného módu.

Cíle NEDSATU

Účelem NEDSATU je především seznámení se a otestování konstrukce se solárním napájením, stavba a naprogramování konstrukce s ohledem na minimální spotřebu, možnost vzdálené komunikace a konfigurace s otestováním maximální komunikační vzdálenosti, a hlavně udržet vše v chodu bez servisního zásahu po co nejdelší dobu. Prostě v principu vesmírný satelit či meziplanetární sonda.