Reléový 4-bitový registr / latch

Registr, nebo také latch, je velmi důležitý obvod. Jeho funkcí je zapamatování vstupní hodnoty a její opětovné vyvolání. V podstatě jde o rychlou paměť.
Zapojení obsahuje 8 relé, 4 pro uložení dat, 2 pro řízení zápisu a čtení, a 2 pro oddělení datové sběrnice (zde spínačů a diod). Oddělovací relé by stačilo jedno ale se čtyřmi kontakty.


schéma zapojení

Funkce je následující jednoduchá. Pomocí spínačů C, D ,E a F, zvolíme vstupní hodnotu k uložení, kterou ihned jí vidíme i na výstupech Q, R, S a T, a následně hodnotu zapíšeme pomocí spínače WRITE – B.
Opětovné vyvolání uložené hodnoty provedeme spínačem READ – A.


testovací zapojení

Reléový 4-bitový binární čítač s přednastavením

Jedná se o upravený klasický 4-bitový binární čítač, který je rozšířený o další 4 vstupy (B,C,D a E), jenž slouží k nastavení výchozí hodnoty čítače.
Před nastavením nové hodnoty je potřeba čítač vynulovat odpojením napájecího napětí. Pokud je v čítané hodnotě potřeba změnit jen bity z log.0 na log.1, pak není nulování nutné.


schéma zapojení


testovací zapojení

Reléový 4-bitový binární čítač

Čítač se skládá z klopných obvodů typu T, které jsou zapojené v řadě za sebou. Pokud na vstup připojíme obdelníkový signál, tak při každé sestupné hraně změní výstup svůj stav. Díky propojení jednotlivých klopných obvodů se výstup jednoho přenese na vstup druhého a dál. Tím dochází k čítání vstupních impulsů v binárním tvaru a zároveň i k jejich dělení 2, 4, 8 a 16.


schéma zapojení

Pokračování textu Reléový 4-bitový binární čítač

Reléový klopný obvod typu T

Klopný obvod typu T je velice důležitý klopný obvod. Má široké možnosti využití od děličů frekvence a čítačů, po zapínání a vypínání spotřebiče jedním tlačítkem. K jeho konstrukci jsou potřeba minimálně 2 relé, 2 diody a přepínač. Při použití 3 relé je možné ovládat vstup tlačítkem nebo přímo signálem. Funkce je následující:
Pokud na vstup IN připojíme obdelníkový signál, tak při každé sestupné hraně změní výstup svůj stav. V podstatě dělí vstupní frekvenci dvěma.


schéma zapojení


časové průběhy vstupu a výstupu


testovací zapojení

Reléový klopný obvod typu RS

Klopný obvod typu RS je jeden z nejjednodušších klopných obvodů. K jeho konstrukci stačí pouze 2 relé. Funkce je následující:
Pokud je na obou vstupech S (set, nastavení) a R (reset, nulování) logická 0, výstup Q zůstává nezměněn. Po nastavení logické 1 na vstup S, se výstup Q změní také na logickou 1, a zůstane nastaven. Po nastavení logické 1 na vstup R se výstup Q vynuluje. Při nastavení obou vstupů na logickou 1, je obvod v neurčitém stavu, proto je tento stav zakázaný.


schéma zapojení


pravdivostní tabulka


testovací zapojení