Popis SW NEDCPU

Řídící SW je napsaný v Arduino IDE, díky čemuž by měl po pár úpravách fungovat i na jiných podporovaných deskách.

Ovládání probíhá přez sériovou linku z PC pomocí emulátoru sériového terminálu (používám GTKTerm).

UI bylo od začátku myšleno ve stylu prvních počítačů, takže probíhá pomocí zadávání příkazů. Zadané příkazy potvrzujeme entrem. Řídící příkazy jsou inspirované jazykem BASIC.

První verze NED-BASICu podporuje základní matematické příkazy s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení), nepodmíněné skoky, výstup a vstup na port, ukládání a načítání programu na/z SD karty/u, ukládání celého čísla do proměnné a – z. Všechny podporované příkazy je možné zobrazit příkazem help. Zápis probíhá malými písmeny. Název souboru na SD kartě se zadává ve formátu 8.3 – 8 znaků název . 3 znaky přípona.

Pokračování textu Popis SW NEDCPU

Popis HW – NEDCPU

Řídící jednotka NEDCPU je zabudovaná do plastové krabičky o rozměru 15x5x13 cm. Na čelní panel jsou vyvedené LED diody přístupné na portu 22hex = 34dec, dále LPT konektor, tlačítko pro reset MCU a přepínač pro programování MCU. Na zadní straně je mikroUSB konektor pro připojení PC a slot pro mikroSD kartu.

Vnitřní HW

Jako řídící MCU je použitý ARM kontrolér STM32F103C8, který obsahuje 20kB RAM a 128kB FLASH. Na něj je připojen přes SPI slot pro SD kartu; rozšiřující 8bitové moduly PCF8574 pro ovládání LED a LPT, a modul RTC na I2C sběrnici a převodník USB <> UART pro komunikaci s PC.

NEDCPU – Úvod

NEDCPU je počítačová jednotka inspirovaná prvními počítači ovládanými pomocí příkazů po sériovém terminálu, postavená na současných technologiích.

Hardware

Základní jednotka je postavená na základě ARM MCU STM32F103C8, který komunikuje s PC pomocí USB převodníku který současně zajišťuje napájení. Přímo na MCU je připojený slot pro mikro SD kartu pro ukládání a načítání dat. Dále přez převodník úrovní (3,3V z MCU na 5V) na I2C sběrnici modul RTC a tři moduly 8-bitových bran PCF8574. Jedna brána slouží k ovládání 8 LED diod na čelním panelu a zbylé dvě jsou připojené k rozšiřujícímu konektoru LPT.

Na blokovém schématu je vše zřejmé

Čelní panel tedy obsahuje 8 LED diod, rozšiřující LPT konektor, tlačítko pro RESET a přepínač pro programování (MCU ho vyžaduje)

Software

Software je psaný v Arduino IDE. Není to určitě nejlepší řešení ale je pro mě nejvhodnější.

Ve verzi 0.1 mám funkční základní rozhraní které umí podle zadaného příkazu provést podprogram.