Jednotka pro zobrazování dat z Thingspeaku

Pro zobrazování teplotních dat z webu Thingspeak jsem si postavil jednoduchou zobrazovací jednotku s LED displejem a wifi.

Jednotka je postavená na desce Arduino, která řídí zobrazování, a modulu ESP-01 pro komunikaci s internetem přes wifi.
Funkce je jednoduchá. Modul ESP-01 se připojí přes wifi na servery Thingspeak a načte data. Data odešle přes sériovou linku do čekajícího arduina. Arduino je po přijetí zpracuje k zobrazení a odešle je do LED displeje.

Četnost aktualizací je nastavená na 5 minut a lze jí upravit v programu pro ESP-01.
Vlastní zapojení je provedené na kousku univerzální DPS v plastové krabičce a k napájení slouží externí adaptér na 5V.
LED displej je s řadičem TM1637 a upravený pro zobrazení desetinné tečky vyvrtáním díry ze spodu displeje v místě tečky a zalepením LED diody. V programu pro ESP je potřeba zadat údaje pro připojení k wifi síti a číslo Thingspeak kanálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *