NED-BASIC – popis příkazů

Poslední verze NED-Basicu, v.1.1 – 2.1.2022, podporuje celkem 35 příkazů. Všechny je možné použít buď v přímém režimu – zadaný příkaz se hned provede, nebo v režimu programování kdy musí být před příkazem uvedeno dvojciferné číslo řádku na který se příkaz uloží. Příkazy se zapisují malými písmeny. Znak „@“ je vyhrazený a slouží k označení konce programu při nahrávání z PC.

NED-Basic podporuje celočíselné proměnné s názvy a-z, typu int v rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647 (dle typu MCU).

Pro práci s SD kartou podporuje NED-Basic názvy souborů ve formátu 8.3 – celkem max. 12 znaků.

Psaní programů je možné provést na PC v poznámkovém bloku a poté nahrát příkazem sload do paměti programu, kde je možné například uložení na SD kartu, úprava, spuštění.

Při psaní programu v PC je nutné správné formátování. Písmo je potřeba nastavit na prostý text, kódování UTF-8 a zakončení řádku Windows. Na konec programu je poté nutné napsat znak @ – zavináč, díky kterému zavačeč pozná konec souboru.

Příkazy NED Basicu

help

zápis „help“ – zobrazí seznam podporovaných příkazů s krátkým popisem.

info

zápis „info“ – zobrazí základní informace o systému

I2C scan

zápis „i2c scan“ – vyhledá a vypíše adresy zařízení připojených na I2C sběrnici MCU

SD delete

zápis „sd del 8.3“ – smaže soubor na SD kartě se jménem ve formátu max. 8 znaků název . 3 znaky přípona.

SD list

zápis „sd ls“ – vypíše seznam souborů a složek na SD kartě a jejich velikost v B

SD info

zápis „sd info“ – vypíše informace o SD kartě. Kapacitu, formát, typ.

SD save

zápis „sd save 8.3“ – uloží program v programové paměti na SD kartu do souboru s názvem ve formátu 8.3.

SD load

zápis „sd load 8.3“ – načte z SD karty program s názvem ve formátu 8.3 do programové paměti.

OUT

zápis „out x y“ – zapíše byte v proměnné x na adresu v proměnné y.

IN

zápis „in x y“ – načte byte z adresy v proměnné x do proměnné y.

čekej

zápis „cek x“ – zastaví program na dobu x. x je číslo v intervalu 1 – 99999 (ms).

smaž obrazovku

zápis „clr“ – smaže obrazovku terminálu (funkci musí podporovat terminálový program)

zápis proměnné

zápis „x=y“ – zapíše celé číslo y do proměnné x.

výpis proměnné

zápis „x==“ – vypíše obsah proměnné x.

sčítání

zápis „x+y=z“ – sečte proměnné x a y a zapíše výsledek do proměnné z.

odčítání

zápis „x-y=z“ – odečte od proměnné x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

násobení

zápis „x*y=z“ – vynásobí proměnnou x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

dělení

zápis „x/y=z“ – vydělí proměnnou x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

AND

zápis „x&y=z“ – logický AND proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

OR

zápis „x|y=z“ – logický OR proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

XOR

zápis „x^y=z“ – logický XOR proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

NOT

zápis „x~z“ – logická negace proměnné x, zapíše výsledek do proměnné z.

bitový posun vpravo

zápis „x>>z a“ – bitový posun vpravo proměnné x o počet bitů a, výsledek v proměnné z.

bitový posun vlevo

zápis „x<<z a“ – bitový posun vlevo proměnné x o počet bitů a, výsledek v proměnné z.

zápis do programové paměti

zápis „xx příkaz“ – zápis příkazu do programové paměti na řádek xx.

výpis řádku programové paměti

zápis „xx==“ – vypíše z programové paměti řádek xx.

výpis programové paměti

zápis „list“ – vypíše všechny příkazy z programové paměti.

RUN

zápis „run“ – spustí program zapsaný v programové paměti

návrat do BASICU

zápis „ret“ – návrat z prováděného programu zpět do BASICU.

poznámka v programu

zápis „//poznámka“ – vše za // se ignoruje, slouží pouze jako poznámka pro programátora.

smazání paměti programu

zápis „del“ – smaže programovou paměť.

výpis textu

zápis „print text“ – vypíše text na obrazovku

nepodmíněný skok

zápis „jmp xx“ – skočí na řádek číslo xx.

podmíněný skok

zápis „if a b c dd“ – a=proměnná, b=znak porovnání (< > =), c=proměnná, dd=číslo řádku na který se skočí při splnění podmínky.

načtení programu ze sériové linky

zápis „sload“ – uloží program poslaný po sériové lince do paměti programu. Příklad ZDE

zobrazení aktuálního času a data

zápis „time“ – vypíše aktuální čas, datum a den v týdnu

nastavení RTC

zápis „set rtc“ – nastavení RTC modulu, příkaz má vlastní podmenu

nastavení RF modulu

zápis „set rf“ – nastavení RF modulu, příkaz má vlastní podmenu

komunikace přes RF

zápis „rf com“ – komunikace přes RF rozhraní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *