Rotační enkodér

V různých konstrukcích s MCU je občas potřeba nastavovat různé hodnoty, pro tento účel se hodí využít rotační enkodér.
Rotační enkodér má výhodu v jednoduchém zapojení a pestrém využití. V tomto testu jsem použil enkodér s tlačítkem, které ale nebude použito.
Enkodér se připojuje pouze třemi vodiči - společný vývod a dva vývody na interní kontakty.

rotační enkodér

Na zkoušku si připojíme enkodér k Arduinu a budeme vypisovat jeho stav na sériový terminál.
Enkodér se připojuje pomocí tří kontaktů na jedné straně (dva kontakty na protilehlé straně patří k tlačítku). Prostřední vývod připojíme na GND a krajní na piny 3 a 4.

rotační enkodér

Program čeká na pohyb enkodéru a poté vypíše směr pohybu a pozici.

rotační enkodér

Program s potřebnou knihovnou je ke stažení ZDE.

HOME