Rotační číselník

Povedlo se mi sehnat starý analogový telefon a tak jsem přemýšlel co s ním. Jediná použitelná část mi přišla, dříve běžný, rotační číselník. Tak se na něj podíváme.

rotační číselník
číselnik jsem pro pokusné účely připevnil k malé destičce a přívodní dráty vyvedl na svorkovnici

rotační číselník
mechanicky je to kus pěkné staré techniky

Po elektrické stránce jde o dva kontakty se společným přívodem (červený drát). Spínací kontakt nátahu, který je sepnutý po celou dobu pokud je číselník mimo klidovou polohu (žlutý drát), a rozpínací kontakt impulsů, který se přerušuje podle vytočeného čísla (zelený drát). Počty impulsů odpovídají vytočenému číslu, až na číslo 0 které dává impulsů 10.

rotační číselník
testovací zapojení s LED na výstupu

Možností použití je celá řada: retro číslicová "klávesnice" k MCU, generátor impulsů pro reléovou techniku a další...

HOME