Reléové hradlo XOR

Hradlo XOR, neboli exklusivní logický součet, obsahuje minimálně dva vstupy a jeden výstup. Jak vidíme v pravdivostní tabulce, na výstupu Q je log.1 pouze pokud jsou na vstupech rozdílné log. hodnoty.

reléový XOR
schéma zapojení

reléový XOR
pravdivostní tabulka

reléový XOR
testovací zapojení

HOME