Reléové hradlo OR

Hradlo OR, neboli logický součet, obsahuje minimálně dva vstupy a jeden výstup. Jak vidíme v pravdivostní tabulce, na výstupu Q je log.0 pouze pokud je log.0 také na všech vstupech.

reléový OR
schéma zapojení

reléový OR
pravdivostní tabulka

reléový OR
testovací zapojení

HOME