Reléový klopný obvod typu T

Klopný obvod typu T je velice důležitý klopný obvod. Má široké možnosti využití od děličů frekvence a čítačů, po zapínání a vypínání spotřebiče jedním tlačítkem. K jeho konstrukci jsou potřeba minimálně 2 relé, 2 diody a přepínač. Při použití 3 relé je možné ovládat vstup tlačítkem nebo přímo signálem. Funkce je následující:
Pokud na vstup IN připojíme obdelníkový signál, tak při každé sestupné hraně změní výstup svůj stav. V podstatě dělí vstupní frekvenci dvěma.

Reléový klopný obvod typu T
schéma zapojení

Reléový klopný obvod typu T
časové průběhy vstupu a výstupu

Reléový klopný obvod typu T
testovací zapojení

HOME