Reléové hradlo AND

Hradlo AND, neboli logický součin, obsahuje minimálně dva vstupy a jeden výstup. Jak vidíme v pravdivostní tabulce, na výstupu Q je log.1 pouze pokud je log.1 také na všech vstupech.

reléový AND
schéma zapojení

reléový AND
pravdivostní tabulka

reléový AND
testovací zapojení

HOME