Reléový 4-bitový binární čítač s přednastavením

Jedná se o upravený klasický 4-bitový binární čítač, který je rozšířený o další 4 vstupy (B,C,D a E), jenž slouží k nastavení výchozí hodnoty čítače.
Před nastavením nové hodnoty je potřeba čítač vynulovat odpojením napájecího napětí. Pokud je v čítané hodnotě potřeba změnit jen bity z log.0 na log.1, pak není nulování nutné.

Reléový 4-bitový čítač s nastavením
schéma zapojení

Reléový 4-bitový čítač s nastavením
testovací zapojení

HOME