Konstrukce s MCU (Arduino, ESP, atp.)

Konstrukce postavené na základě MCU. Například Arduino, ESP8266, převážně Arduino.

Jednotka pro zobrazování dat z Thingspeaku -17.1.2022

Časový spínač 2h nebo 12h -16.4.2022

Regulátor solárního ohřevu -7.5.2022

Wi-Fi teploměr na Thingspeak -15.5.2022

Arduino a I2C OLED s řadičem SSD1306 - 28.5.2022

Rotační enkodér - 5.7.2022

Kódový zámek s bluetooth -23.7.2022

Mini klávesnice od M5 Stack na I2C sběrnici a Arduino - 28.9.2022

Popis a zapojení modulu RTC DS3231 - 30.10.2022

Oprava děstkého piána - Arduino tuning - 26.2.2023

Udržovač zapnuté powerbanky - 29.3.2023

Převodník USB klávesnice na I2C - 6.5.2023

HOME