Arduino a modul RTC DS3231

Při potřebě práce s reálným časem na Arduinu je potřeba použít modul reálného času (RTC). Modulů se nabízí několik základních typů, ale jako nejlepší se ukazuje modul s čipem DS3231. Modul má vlastní záložní baterii a komunikuje po sběrnici I2C. Z výroby je nastavená adresa 0x68. Modul pracuje při napětí 3.3V i 5V, a tak jde použít s různými řídícími jednotkami.

DS3231 a Arduino
modul ze strany IO

DS3231 a Arduino
modul ze strany baterie

Modul je připojen pomocí 4 drátů:
+: Vcc
-: GND
C: SCL
D: SDA

Testovací programy pro Arduino jsou dva:
program pro nastavení modulu je ke stažení ZDE
a program pro čtení z modulu je ke stažení ZDE

Program pro nastavení proběhne jen jednou a nastaví modul na uvedené hodnoty. Program pro čtení čte a vypisuje čas a datum na sériovou linku.

HOME